Newyddion

 • The More Expensive The Better?

  Y Mwy Drud Y Gwell?

  Mae rhai pobl yn gwybod sut i yrru, ond efallai nad ydyn nhw'n adnabod y cerbyd yn dda iawn. Pan anfonwyd y car i'r garej, roeddent fel arfer yn gwneud yr hyn y gofynnwyd iddynt ei wneud, ac efallai na fyddai ganddynt unrhyw syniad faint o arian a wariwyd ganddynt. Felly pan fydd angen plygiau gwreichionen newydd ar eich car, a ydych chi'n gwybod beth yw k ...
  Darllen mwy
 • Introduction About Spark Plugs

  Cyflwyniad Ynglŷn â Plygiau Gwreichionen

  Os mai'r injan yw 'calon' y car, yna'r plygiau gwreichionen yw 'calon' yr injan, heb gymorth plygiau gwreichionen, ni all yr injan weithio'n dda iawn. Y gwahaniaethau mewn deunyddiau, prosesau a dulliau tanio gwreichionen bydd plygiau'n arwain at wahanol effeithiau ar y ...
  Darllen mwy
 • Introduction About Pistons

  Cyflwyniad Ynglŷn â Pistons

  Mae peiriannau fel 'calon' ceir a gellir deall y piston fel 'colyn canol' yr injan. Mae tu mewn y piston yn ddyluniad gwag sy'n hoffi het, mae'r tyllau crwn ar y ddau ben wedi'u cysylltu â'r pin piston, mae'r pin piston wedi'i gysylltu â'r pen bach ...
  Darllen mwy